"מרכז תובנות" הינו מיזם חברתי העוסק בפיתוח ויישום מודל חברתי ערכי שמתבסס על ההבנה, שרק בחברה תומכת המבוססת על ערבות הדדית, יכול האדם להתגבר על אתגרי החיים.

בני אדם שתומכים ועוזרים זה לזה מחזקים את הביטחון האישי והכלכלי, את התא המשפחתי הפרטי ואת המרחב החברתי הכללי. המיזם עוסק בהטמעת ויישום ידע שמעצב את מערכת יחסי הגומלין בין הפרט לחברה בדרך של נתינה והשפעה, ובכך מחזק את הלכידות החברתית במטרה להשפיע של כלל החברה הישראלית.