ערך ואמת

הערבות ההדדית והמחויבות האישית תהיינה לערך ולאמת בחברה הישראלית. שום אדם או משפחה לא ייעזבו מאחור בזמן חולשתם ובתקופות הקשות שלהם.

התשתית שעליה אנו מתבססים למימוש החזון ,לקוחה מעולם פנימיות היהדות.
היהדות ביסודה מושתת על ערכים של ערבות ועזרה הדדית, אהבת הזולת ואהבת הגר.

המחויבות והערבות הדדית ביהדות באים לידי ביטוי במרכזי גמילות החסד הרבים שיש; הכנסת כלה, טיפול בנפגעים, סיוע לחולים, באיסור הריבית, החובה להלוות, שלילת העבדות, בעלות על הקרקע ביובל ובשמיטה, מתן צדקות, מעשרות ותרומות ועוד מצוות חברתיות רבות.
כלומר , מהות ההוויה היהודית- מבוססת על מצוות אהבת האדם.

הגישה היהודית החברתית אינה גישה בדלנית מאימת ומסוגרת, כי אם דוגלת בהשפעה ובקרוב לבבות, על כן אנו רואים, שרבים וטובים מנציגי החברה ה"חילונית" נרתמים לשותפות בפעילויות ועשיה חברתית, המבוססת על אותם ערכים, כגון: לימוד משותף באירגוניים, ארוחות שבת, אירוחי משפחות ויחידים בחגים, יוזמות לקיום חגים משותפים בישובים ובקהילות, ברי מצווה וחתונות המוניים ועוד.

הדבק שהחזיק את החברה היהודית במשך אלפי שנות דור, יכול גם היום להדביק את החברה הישראלית מחדש . עלינו למצוא את התמהיל והפיזור הנכונים של ה"דבק החברתי".
בפנימיות היהדות יש את שפת המקור שתאפשר להביא למהפך התודעתי בחברה. ובתובנות פיתחנו מודל ייחודי שיאפשר לנו להשתמש בכלי רב העוצמה למימוש הרעיון. להמשך קריאה

הגדרת הבעיה החברתי

החברה הישראלית כמו בחברות רבות בעולם קיימים קווי גבול החוצים את החברה ומחלקים אותה למחנות שונים. קבוצות קטנות שולטות על מרבית משאבי הטבע והמשאבים הכלכליים ומכתיבות את סדר היום הכלכלי.
ובכך מנציחות את אי השוויון הכלכלי והחברתי. החברה מפוצלת, המתח, הקיטוב ומחלוקות המתקיימות בין קבוצות השונות מאימות על הלכידות החברתית .
חלק גדול תושבי הפריפריה תלויים בפרנסתם לחסדי הקבוצות המבוססות ואילו מעדיפות להוציא את התעשיות לחו"ל, למרבית הציבור דיור בר השגה הוא בגדר חלום רחוק.
החיים במציאות של חוסר בהירות לגבי העתיד הכלכלי, מדיני וחברתי, מביאה רבים לגישה בדלנית ולדאגה למרחב האישי שלהם בלבד.
קבוצות רבות בחברה – פוליטיות, מגדריות ועדתיות אף הם נוהגות בגישה בדלנית ודואגות לאינטרסים הבלעדיים שלהם. תופעה זו – שוחקת את החברה, הן בישראל, והן בעולם כולו.
אנשים רבים חיים בחוסר ביטחון אישי וכלכלי, יוקר המחיה ומחירי הדיור הולכים ומאמירים, ואינם מאפשרים למרבית הציבור לחיות בכבוד.
מערכת חינוך מדשדשת ואינה נותנת מענה אמתי לחינוך. מערכת הבריאות הציבורית קורסת אינה נותנת מענה איכותי לכל הציבור

הצורך

חברה מאוחדת המקיימת ערבות הדדית תוכל לצמוח רק אם יתקיים מהלך שנוי תודעתי עמוק בכל רבדי החברה.
הפרט, המשפחה והחברה כולה כאחד- יצטרכו כלים שורשיים והדרכה מכוונת. הכלים הללו, יהיו רלוונטיים ,בעלי עוצמה ומוכחים ביכולת שלהם להביא למהפך תודעתי חברתי גורף.
כדי להביא לתהליך חברתי שיהיה משמעותי , עקבי ואמתי , נדרשים מהלכים חינוכיים ,אישיים משפחתיים וחברתיים רחבים עמוקים ופרקטיים.
לביסוס חברה ערכית ומעורבת, ליווי התהליכים חברתיים ואישיים, מתן מענה בזמן אמת לצרכים חברתיים שיתעורר – נדרש לבסס את מעגלי הכוח הקיימים ולהעצימם.

פתרון

יתכן ונשאל מדוע הפתרון שאנו מציעים טוב יותר מפתרונות רבים שהוצאו ואף יושמו בפועל, אך אף אחד מהפתרונות לא יצר מהפך משמעותי וגורף בחברה.
אנו מאמינים שמודל שאנו מציעים הוא מודל מדויק הפועל בעוצמה רבה בנקודה העמוקה והשורשית שיוצרת את נקודת החיבור בין בני אדם.
העצמת הכוח הקיים אצל מובילי דרך החברה בחברה הישראלית ע"י חשיפתם לימוד חכמת קבלה ובנית בנית מעגלי כוח המבוססים על מערכות של עזרה הדדית ניתנה ושיתוף, נוכל להקים מערכת חברתית מתוקנת ושבה הכלל והפרט שווים.
המודל פותך מתוך פנימיות חכמת הקבה. ידע בין אלפי שנים שהוכיח את היכולת שלו לשמור על לכידות של עם שלם במשך אלפי שנים. עם שעמד בפני סכנת השמדה פעמים רבות ובכל זאת התקיים ושמר על זהותו.
יחד עם מודל הלימוד פיתחנו את מיזם "כולנו יחד" – מיזם חברתי המבוסס על ערכי היהדות לצד טכנולוגיה מתקדמת המאפשר לאנשים הנמצאים במצב של משבר אישי קשה לקבל סיוע והכוונה מידיים באמצעים דיגיטליים. ובמיזם הזה יישמו הסטודנטים בפועל את הכלים שרכשו בתוכנית הלימודים בתובנות
החכמת קבלה והחסידות מקבלת משמעות מיוחדת ועוצמתית כאשר משלבים אותה בתוכניות הכשרה אישי של מובילי דרך ומנהיגים.
לצורך מימוש בפועל של החזון, יהיה צורך להכשיר רבים מהמנהיגים ומובילי הדרך בחברה הישראלית בכדי שישמשו כ-"רועים רוחניים" ויובילו את תהלכי השנוי וההטמעה של רעיון הערבות ההדדית .
המשימה הינה, להקים מרכז לימודים משמעותי – "מכללה" ולהכשיר את מובילי הדרך. לתוכניות ההכשרה יקלטו אנשים מכל מגוון הקשת החברתית הישראלית ובמיוחד אנשים בעמדות בכירות ומנהיגותיות("אין חכם כבעל ניסיון"), אנשים שכבר רוצים להיות להיות שותפים בהובלת השנוי החברתי.

רקע על השיטה

המטרה המרכזית שאליה אנו שואפים להגיע בהכשרה הוא: חברה המחויבת לפרטים שבה.
הכוונה- הנחלת תודעה של ערבות הדדית, הפנמת חכמת נפש יסודית- המדריכה לאחדות וחיבור שורשי.
המטרה- בניית גשר מהותי ובר קימה בין תפיסת העולם אלטרואיסטית המבוססת על ערבות הדדית והשפעה לזולת ,ובין המציאות החברתית והכלכלה מודרנית המוכרת לנו.
בכדי לממש את החזון וליצר מהלך פרגמטי ומעשי, הקמנו את מרכז תובנות, מרכז שמתמחה בפיתוח המודל הייחודי ומלמד אותו.
במרכז מתרגמים את ערכי פנימיות היהדות וחכמת הקבלה לכלים פרקטיים ומעשיים שמתאימים למציאות העכשווית. ובכלים הללו אנו מכשירים את מובלים החברתי .
לאחר שיסיימו מובילי הדרך את תקופת הכשרתם, הם ישתמשו בכלים שרכשו וירחיבו את מעגלי הכוח בעלי רעיון משותף ובכך יסייע לחברה הישראלית. כל מנהיג בדרכו הוא ובמקום בו הוא יכול להשפיע. המודל מקנה כלים מעשיים להתפתחותו האלטרואיסטית של כל אחד מהסטודנטים.
תוכניות הלימוד הלקוחות מארגז הכלים היהודי והקבלה ונלמדות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ואינטראקטיבית, מועברות על ידי קבוצה מצומצמת של מרצים, מאמנים, ומנחים מנוסים ומרתקים, בעלי ידע רב בעולם הרוחניות היהודית והעולם הפרגמאטי המודרני.
השאיפה היא, לשפר את מצב החברה הישראלית, בדרך יצירת מציאות של שפע, החדרת ערכים של נתינה, שותפות ואהבת חינם. בכך נוכל כולנו להגיע לחיים של עושר, אושר ושלמות אישית וחברתית
המנחים והמרצים מטעם תובנות נבחרו בקפידה רבה, על מנת לספק חווית לימוד רבת השראה ומעוררת מבחינה ערכית ומעשית.
במרכז תובנות- הדגש בהתמחות המקצועית הוא , לקדם רעיונות שיממשו את תהליכי השנוי החברתי.
מה נעשה עד היום:

את המיזם הפעלנו כפילוט מתוך מטרה ללמוד ולנסות, אם הכלים שבידנו הם הכלים שיביאו למימוש החזון באופן אמיתי ומוחלט.
כידוע את מימוש החזון הזה ניסו רבים וטובים ליישם ולא צלחו. ובכדי שגם אנו לא נכשל באותו דבר ערכנו את הפיילוט במשך כ- 4 שנים והתוצאות מדברות בעד עצמם
סיימו ללמוד כ- 60 סטודנטים
הוקמו כ- 25 קבוצות הנחיה ולימוד בערים שונות בארץ

פרויקט שיקום אסירים

6-8 סטודנטים השתלבו בפרויקט שיקום אסירים במיזם "אור פנימי", מיזם שזוכה להצלחה בשיקום האסיר ואף זכה לאותות הוקרה.

מיזם כולנו יחד הנמצא בשלבי פיתוח והכשרת כ"א-
"כולנו יחד" הינו מיזם חברתי המבוסס על ערכי היהדות לצד טכנולוגיה מתקדמת. באמצעותו מתאפשר לאנשים הנמצאים במצב של משבר אישי קשה לקבל סיוע והכוונה מידיים באמצעים דיגיטליים.

מטרת הפרויקט: "להפוך את דמעות הייאוש לדמעות של תקווה".

מתנדבי ויועצי "מרכז תובנות" הוכשרו להעניק עזרה ראשונה לאנשים נורמטיביים אשר נקלעו שלא מרצונם למצבים קיצוניים בחייהם , לתת בידיהם סיוע ועזרה ובכך לבלום את התדרדרותם – באמצעות מיומנות הקשבה והשתדלות לתת מענה למצוקה: בטלפון, בהתכתבות בצ'ט, במתן חבילת סרטי תמיכה, יעוץ והכוונה .

בוגרי תובנות שותפים במיזמי מעשי חסד ותמיכה במשפחות נזקקות, סיוע בהפקה ובמימון חתונות לנזקקים, ועוד פרויקטים של עזרה למשפחות וליחידים. מספר בוגרות פיתחו מודל המשמש לעבודה עם נוער בסיכון בביתי ספר ונוער בכלל.

עמותת "שערי גן עדן" ע"ר מס': 580529758, ללא מטרות רווח, הוקמה ב-2010